Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/05/2024

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/05/2024
Giải tám
39
Giải bảy
518
Giải sáu
6869
0462
4179
Giải năm
6816
Giải tư
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
Giải ba
60300
86797
Giải nhì
90943
Giải nhất
46806
Đặc Biệt
713531
06 00 16 18 31 39 43 43 68 61 64 69 62 71 79 79 82 97
Đầu đuôi
0: 6 0
1: 6 8
2:
3: 1 9
4: 3 3
5:
6: 8 1 4 9 2
7: 1 9 9
8: 2
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 11/05/2024

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 11/05/2024
Giải tám
25
Giải bảy
330
Giải sáu
2567
4125
9496
Giải năm
8184
Giải tư
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
Giải ba
88761
77071
Giải nhì
29621
Giải nhất
31196
Đặc Biệt
218726
14 26 21 25 25 38 30 49 42 51 61 61 67 71 77 84 96 96
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 6 1 5 5
3: 8 0
4: 9 2
5: 1
6: 1 1 7
7: 1 7
8: 4
9: 6 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 04/05/2024

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 04/05/2024
Giải tám
73
Giải bảy
261
Giải sáu
3034
3324
7499
Giải năm
1895
Giải tư
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
Giải ba
44760
13019
Giải nhì
53430
Giải nhất
72502
Đặc Biệt
757837
02 19 10 11 26 24 37 30 37 39 34 60 69 61 73 73 95 99
Đầu đuôi
0: 2
1: 9 0 1
2: 6 4
3: 7 0 7 9 4
4:
5:
6: 0 9 1
7: 3 3
8:
9: 5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 27/04/2024

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 27/04/2024
Giải tám
69
Giải bảy
993
Giải sáu
7339
7987
1499
Giải năm
9151
Giải tư
47952
32248
43941
02885
99864
70263
64589
Giải ba
53000
72959
Giải nhì
32650
Giải nhất
04301
Đặc Biệt
751084
01 00 39 48 41 50 59 52 51 64 63 69 84 85 89 87 99 93
Đầu đuôi
0: 1 0
1:
2:
3: 9
4: 8 1
5: 0 9 2 1
6: 4 3 9
7:
8: 4 5 9 7
9: 9 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 20/04/2024

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 20/04/2024
Giải tám
74
Giải bảy
120
Giải sáu
5138
8801
1977
Giải năm
9248
Giải tư
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
Giải ba
48928
39716
Giải nhì
36843
Giải nhất
89532
Đặc Biệt
271154
08 07 01 16 28 20 32 32 38 43 48 54 70 77 74 82 80 83
Đầu đuôi
0: 8 7 1
1: 6
2: 8 0
3: 2 2 8
4: 3 8
5: 4
6:
7: 0 7 4
8: 2 0 3
9: