Thủ thuật lo đề

Công thức đánh lo


I. Một số khái niệm cơ bản:
1. Bóng là gì (khái niệm này chắc thằng nào cũng biết)
Phiếu đánh lô đề của một sinh viên
1 có bóng là 6
2 có bóng là 7
3 có bóng là 8
4 có bóng là 9
5 có bóng là 0
2. Vòng lặp âm dương ngũ hành (cái này có thật, không phải made in Tự tui):
ở đây chỉ cần quan tâm đến sự Tương sinh:
Kim = 2 Mộc = 5 Hỏa = 3 Thủy =1 Thổ = 4
Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim=7 Mộc=0 Hỏa=8 Thủy=6 Thổ=9
Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim
tức là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->[IMG]6->9->7
3. 2 số cuối của giải đặc biệt:
VD: giải đặc biệt là 09846 -> 2 số cuối là 46
4. Tổng của giải đặc biệt :
Vn: giải đặc biệt là 12536 -> tổng = 1+2+5+3+6 = 17
II. Cách tính:
Ta xét kết quả trong 2 hôm để đánh hôm thứ 3.
Giả sử ngày Đầu ( ngày thứ nhất) có 2 số cuối là 58 -> ta suy ra ngày thứ 3 sẽ có 36 ( vì 5->3 ; [IMG]6 )
VD cụ thể hơn : hôm nay Đề về 32 -> ngày kia sẽ có lô 15 ( vì 3->1 ; 2->5)
Tuy nhiên, cách tính này chỉ tương đối chính xác với các giải đặc biệt ngày thứ Nhất có tổng từ 20 -> 30.
# Để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ đưa ra một số quy định:
gọi Đề ngày 1 = MN
Đề ngày 2 = CD
Lô ngày 3 (dự đoán được) = AB
trong cùng một số thì A, B là khác nhau. Nhưng ở 2 ngày khác nhau thì có thể giống nhau
vd : MN = 35 ( 3#5) CD = 39 ( 3#9, C=M) , xin nhớ ở đây là CD chưa có quan hệ gì với nhau.
Sau đây ta sẽ đi vào từng ngày cụ thể :
1. Tổng giải đặc biệt = 20 ; 25
Ngày 1 có Đề = MN -> Lô ngày 3 = AB. Đánh BA
2. Tổng đb= số chẵn ( 22, 24, 26,28)
ngày 1 đề= MN -> dự đoán Lô ngày 3= AB
lấy 10-B= I , giữ nguyên A. Đánh AI
3. Tổng = số lẻ và 30 (21, 23, 29, 30)
ngày 1 để = MN -> dự đoán Lô ngày 3 = AB. Đánh AB
Một số trường hợp đặc biệt :
1. Đề ngày 1 = MN -> lô ngày 3 là AB. Đề ngày 2 là CD. Mà MN -> CD ( MN suy ra CD tương tự như MN-> AB)
tức là ở đây AB=CD ( kết quả ngày 2 = với lô dự tính ngày 3)
Đánh BA
2. Đề ngày 1 -> lô ngày 3 là AB. Tổng ngày 2 = xy -> AB
Đánh BA
vd: đề ngày 1 = 35 -> lô ngày 3 = 13. Nhưng tổng ngày 2 cũng = 35 -> 13 => ngày 3 đánh lô 31
3. Đề ngày 1 = MN -> lô dự đoán ngày 3 = AB. Đề ngày 2= CD. Mà C= M+x, D=N+x ( x là số âm hoặc dương)
Đánh BA
4. Một cách tìm khác có áp dụng phương pháp này :
Nếu kết quả ngày 1 có CD 2 nháy, CE 1 nháy, với E là bóng của D => lô ngày thứ 3 có thể được suy ra từ CE.
VD: ngày 1 có lô 35 là 2 nháy, lô 30 có một phát -> lô ngày thứ 3 = 18 ( vì 3->1 ; 0->8)
Đặc biệt : nếu ngày 1 có 2 con thỏa mãn điều kiện như vậy -> lô ngày 3 dự đoán được 2 con. Xếp con thấp trong 2 con đó lên trước ( vd HI , TU vì HI Đánh HT
Kết quả đê!
III. Một số trường hợp không thỏa mãn (tức là không nên đánh khi có các điều kiện sau xảy ra)
1. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Đề ngày 2 về CD -> AB, BA ( hoặc bóng của AB, BA)
Đề ngày 1 và 2 là bóng của nhau. Không nên đánh.
VD: Đề ngày 1 là 37 -> Lô ngày 3 là 10. Nhưng Đề ngày 2 về 28 -> 56 (bóng là 01) => Không Đánh
2. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Tổng Đặc biệt ngày 2= AB hay BA ( hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.
3. Nếu dự đoán đc Lô ngày 3 là AB. Nhưng Đề ngày 2 = AB hay BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.
4. Tổng Đặc biệt = 27 => Không nên đánh.
5. Từ kết quả ngày 1 -> Lô ngày 3 là AB. Từ kết quả ngày 2 -> Lô ngày 4 là AB, BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.
IV. Các cầu tính lô
Cầu 1: Giải đặc biệt
ví dụ ngày 16/08/2007 là 82714
thì lô ngày 17/08/2007 sẽ là các cặp số sau
282-272-171(tương ứng với các số liên tiếp gần nhau) đôi khi có cả cầu bệt là 141
Cầu 2: cầunày tổng hợp luôn cả 2 cầu là cầu ngày chính số và cầu kế tiếp của cầungày!ví dụ hôm nay là ngày 17 thì cầu kế sẽ là ngày 18)
Cầu ngày:1 tháng có từ 28 đến 31 ngày
cầu tương ứng sẽ là từ ngày mùng 1 là 01-10------->02-20 cuối cùng của tháng sẽ là 31-13
cầu kế:cầu kế sẽ tính là trước 1 ngày ví dụ
cầu ngày hôm nay là 171 thì cầu kế sẽ là 181
Cầu 3: cầu kẹp số,cầu trên dưới gộp lại
Dùng cho tất cả các số kẹp ở các giải. Có nhiều kiểu kẹp số
Ví dụ:Kết quả ngày 16/08/2007
Giải đặc biệt
82714
Giải nhất
35922
Giải nhì
32023 76374
Giải ba
58408 55868 92950 68006 59803 97127
Giải tư
5573 6589 5758 7315
Giải năm
5347 3947 7237 6285 3502 1949
Giải sáu
823 037 733
Giải bẩy
16 99 71 12
1.con thứ 2 của giải thứ 2 của giải 4 và con cuối cùng của giải thứ 4 là con kép 55
2.con cuối cùng của giải 6 và con đầu tiên của giải 7 là con 131
3. con thứ 3 của giải thứ 2 của giải 6 và con thứ 2 của giải thứ 3 của giải 7 là con 171
4. con cuối cùng của giải 6 và con cuối cùng của giải 7 là con 232
Cầu 4:được tính theo bóng
bóng số của lô tô có 2 loại
1.Bóng Dương:0-5.1-6.2-7.3-8.4-9(và ngược lại)
2.Bóng Âm: 0-7.1-4.2-9.3-6.5-8(và ngược lại)
ví dụ giải đặc biệt của ngày 16/08/2007 là :82714
Tính với 2 số đề bóng dương:1 đi 6,4 đi 9 số bóng tương ứng sẽ bằng số tổng của số thực:14 tổng 5 đi với bóng dương 69 cũng là tổng 5
Tính với số đề sẽ bóng âm:1 đi 4.4 đi 1 số bóng tương ứng cũng chính bằng số tổng của số thực 14 tổng 5 đi với bóng dương 41 cũng là tổng 5
Tiếp tục...
Cầu lô số 5:
Cầu lô số 5 là cầu lô chỉ áp dụng với các giải có từ 4 số trở lên(tất nhiên chỉ có 5 số là hết)
ví dụ:KQSX ngày 17/08/2007
Giải đặc biệt
25511
Giải nhất
92170
Giải nhì
27056 92733
Giải ba
05209 28223 20075 37457 89718 21622
Giải tư
0562 0195 2605 3417
Giải năm
0827 7395 2368 5657 2565 2627
Giải sáu
793 059 313
Giải bẩy
89 28 95 90
như vậy trong các số kẹp giữa chính là cầu lô của các cặp số tương ứng sẽ là :252-282-454-161
Tuy nhiên cầu này kô thường xuyên,theo duy ý của tôi thì nhưng cặp lô nằm trong các số là 0 và 8 là khả năng ra có thể nói là đều hơn
vì dụ ngày hôm nay cặp 252 trùng với cầu giải Đặc biệt,đồng thời nằm giữa 2 con số 0,như vậy nó dc coi là chuẩn xác hơn cả!nhưng cũng kô loại trừ tìm được các cầu chập của 282-454 và 161 nếu thấy trùng cầu với các bro thì các bro cứ phang
Trên đây là 5 cầu lô dễ,để cho anh em tham khảo,ngoài ra con 1 số cầu nữa,dần dần sẽ đưa hết lên để anh em tham khảo cho vui!còn về số má cầu cáp thì có thể ra có thể kô,vì theo xác xuất kô có cầu nào đi được đến quá 25 ngày,mà cũng kô có cầu nào tắt quá 25,đều là do xác xuất tỷ lệ quyết định,nói như vậy để anh em thấy rằng đã theo nghiệp số má thì phải xác định trước là rất gian khổ,nếu có thời gian đầu tư nghiên cứu sẽ kô thua,nhưng được cũng nhiều...
Những cầu phức tạp là những cầu đòi hỏi thời gian nghiên cứu và theo dõi bảng kết quả lâu ngày mới tạo ra được những cặp số.
Kinh nghiệm bọc lót:
Theo tiên thiên bát quái , hậu thiên bát quái
chỉ có 08 quẻ từ 1 đến 8, số 9 quy về 1, số 0 quy về 8. 0 lót 8, 8 lót 0, 1 lót 9, 9 lót 1 không kể hàng trăm , hàng chục, hàng đơn vị.
Ví dụ: Bắt số 228 -- > lót 220, 208 -- > lót 280, 899 -- > lót011, 819 -- > lót 091.
Số đề
00_40_80 : Ông táo
01_41_81 : cá đen
02_42_82 : con ốc ( thầm kín phái nữ)
03_43_83 : xác chết
04_44_84 : con cong ( triump)
05_45_85 : con trùng ( điều tối kị của dân chơi đề )
06_46_86 : con cọp
07_47_87 : con heo
08_48_88 :con thỏ ( 88: cảnh sát )
09_49_89 : con trâu
10_50_90 : rồng nằm
11_51_91 : con chó
12_52_92 : con ngựa ( tiền tài)
13_53_93 : con voi ( sự xui xẻo )
14_54_94 : mèo rừng
15_55_95 : chuột
16_56_96 : con ong
17_57_97 : con hạc ( sự tinh khiết )
18_58_98 : mèo nhà
19_59_99 : bươm bướm
20_60 : trái cây ( con nít _ con rít )
21-61 : người phụ nữ cao quý trong xã hội hiền nay ( cave)
22-62 : chim bồ câu ( hoà bình)
23-63 : con khỉ
24_64 : con ếch ( phân)
25_65 : con ó ( gây lộn )
26_66 : rồng nằm
27_67 : con rùa
28_68 : con gà
29_69 : con lương ( máu)
30_70 : cá trắng
31_71 : con tôm
32_72 : con rắn ( người có tâm địa độc ác )
33_73 : con nhện
34_74 : con nai ( ngây thơ)
35_75 : con dê ( 35 – đàn bà dê đàn ông ; 75- đàn ông dê đàn bà)
36_76 : bà giải
37_77 : hoa hướng dương , hoa vạn thọ , ông trời
38_78 : ông địa
39_79 : thần tài ( con số siêu may mắn)

Công thức đánh đề 2
Đây là một cách bắt đề khá cổ điển mà mình học được ở trên một số diễn đàn. Đã kiểm nghiệm và áp dụng trong hơn 3 tháng qua. Tiện đây xin giới thiệu lại cho mọi người tham khảo, tất cả chỉ là tham khảo chứ không có ý gì khác. Rất mong sẽ nhận được nhiều góp ý của các bạn để sao cho có được hiệu quả cao trong trò chơi may rủi của 100 con số.
Bảng kê các con số ứng với 12 con giáp
Tý 00 12 24 36 48 60 72 84 96
Sửu 01 13 25 37 49 61 73 85 97
Dần 02 14 26 38 50 62 74 86 98
Mão 03 15 27 39 51 63 75 87 99
Thìn 04 16 28 40 52 64 76 88
Tỵ 05 17 29 41 53 65 77 89
Ngọ 06 18 30 42 54 66 78 90
Mùi 07 19 31 43 55 67 79 91
Thân 08 20 32 44 56 68 80 92
Dậu 09 21 33 45 57 69 81 93
Tuất 10 22 34 46 58 70 82 94
Hợi 11 23 35 47 59 71 83 95
Trong 12 con giáp thì cần để ý tới tam hợp và tứ hành xung
Tam hợp : Thân –Tý - Thìn
Dần - Tuất - Ngọ
Hợi – Mão – Mùi
Tỵ - Dậu – Sửu
Tứ hành xung : Dần - Thân - Tỵ - Hợi
Tý - Ngọ - Mão - Dậu
Thìn - Tuất - Sửu – Mùi
Có 2 cách bắt đề theo 12 con giáp
- bắt theo xung
Ví dụ hôm nay là ngày Dậu : >>> lôi các cặp số của các con xung với con dậu ra múc
- bắt theo hợp
ví dụ hôm nay là ngày Mão: Lôi hết các cặp số cả các con hợp với con mão ra múc
Một chút kinh nghiệm chia sẻ với AE:
Trước hết một số khái niệm bóng số của dân lô đề:
* Bóng dương:
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9
Trên cơ sở bóng dương dân cờ bạc đưa ra khái niệm bộ số:
Bộ 01: 010, 060, 565, 151
...............
Và bộ kép lêch: 050, 161, 272, 383, 494
* Bóng âm:
0 7
1 4
2 9
3 6
5 8
Trên cơ sở bóng âm có khái niệm kép âm: 070, 141, 292, 363, 585
* Cao - thấp, thấp - cao
Cao: 5, 6, 7, 8, 9; Thấp: 0, 1, 2, 3, 4 -> cao - thấp hoặc thấp - cao có 25 số
* To - nhỏ, nhỏ - to
VD đề ab; a>b thì gọi là to nhỏ và ngược lại -> có 50 số
@: Chẵn, lẻ thì AE biết roài nhỉ
Một số bộ số và PP óanh đề dàn:
1. Sát kép
Bộ số "sát kép" (hiệu đề = 1) gồm 18 số:
010, 121, 232, 343, 454, 565, 676, 787, 898
Tuy nhiên mình thường óanh thêm cả 090 nữa.
Đề "sát kép" óanh trên cơ sở đề ngày hôm trước về "kép" (Kép bằng, kép lệch hoặc kép âm):
Ngày n nổ "kép" thì khả năng rất cao ngày n+1, n+2, n+3 sẽ nổ "sát kép"
Theo thống kê của miềng thì trong tuần hầu như đều có đề "sát kép" cá biệt thỉnh thoảng có đợt câm 3-4 tuần vì trong những tuần này đề kép nổ tưng bừng.
VD: Tuần vừa rồi nổ 2 kon kép 27, 16 hum nai là ngày thứ 2 chưa nổ "sát kép" nên khả năng hum nay hoặc ngày mai đề sẽ nổ "sát kép" nếu không nổ thì chắc chắn đề sẽ nổ "kép" tiếp. Kết hợp với cầu bắt đc 1 kon là AE có thể phang nặng đc.
2. Cao - thấp, thấp - cao của đầu đít 2, đầu đít 7 (18 kon)
070, 171, 272, 373, 474, 252, 262, 282, 292
Bộ số này thông thường 9 - 11 ngày là nổ cá biệt một số lần lên đến ngày 17. AE lưu ý bộ số này thường bệt lại nên đợi nó ra rồi nhảy vào phạng đỡ phải nuôi.
3. Bộ số Hộp sô (20 kon)
343, 353, 373, 393, 454, 474, 575, 494, 595, 797
Thông thường bộ số này khoảng 13, 14 ngày sẽ nổ. Lưu ý nếu nổ sẽ nổ vào các ngày thứ 9 hoặc 13, 14
Bộ số này có điều đặc biệt là thường nổ vào 3 ngày cuối tháng chính vì vậy những ngày cuối tháng miềng thường óanh phối hợp với bộ số này. AE nào đen có thể óanh trong 3 ngày cuối tháng gỡ lại $$ đã mất trong tháng.
Lưu ý AE trong ngày 29, 30, 31/12 có thể óanh đề 343, 454
4. Bộ số trung gian (20 kon)
060, 070, 080 090, 171, 181, 191, 282, 292, 393
Cũng như bộ "hộp số" bộ số này khoảng 13, 14 ngày sẽ nổ. Lưu ý nếu nổ sẽ nổ vào các ngày thứ 9 hoặc 13, 14.
5. Bộ số 24 kon
121, 181, 232, 272, 282, 292, 373, 383, 393, 787, 797, 898
Bộ số này AE có thể óanh nuôi trong tuần. Theo thống kê bộ số này hầu như tuần nào cũng nổ, xác suất rất cao, có tuần nổ 2-3 nháy. Thông thường hay nổ vào các ngày T4, t5, t6.
6. Bộ số 26 kon
040, 060, 070, 141, 151, 171, 242, 252, 262, 484, 393, 585, 595
Bộ số này óanh trong tháng. Trong tháng bộ số này thường nổ từ 8 - 15 lần AE lưu ý chọn ra số mình kết mà phạng
7. Dàn số 36 kon
33 -> 38 (33, 34, 35, 36, 37, 38)
43 -> 48
53 -> 58
63 -> 68
73 -> 78
83 -> 88
Bộ số này óanh theo tuần thông thường tuần bom ít nhất 2 phát. AE lưu ý hiện tại đang theo chu kỳ sau 4 ngày không nổ (đề có 0, 1, 2, 9) là bộ số này lại nổ. Như vậy sau 4 ngày không nổ ngày thứ 5 AE nhảy vào chắc chắn ăn.
Trên đây là một số kinh nghiệm miềng thường sử dụng để phối hợp óanh đề AE tham khảo cho ý kiến nhé!
Ngoài ra còn có một số cầu đề miềng hay sử dụng và PP óanh đề tổng, đầu, đít, bộ miềng sẽ post lần sau.
GL to all!!!!!!!!!!!!!
Sau đây mình xin chia sẻ 1 chút ít kinh nghiệm chơi giải đặc biệt của riêng mình
Hàng Ngày anh em xem giải xổ số điện toán ví dụ luôn
Hôm qua là : 6 60 852
Hôm nay đề sẽ chạm 0 6 2 5 8
anh em cứ kiểm tra lại mà xem rất ít khi chệch
sau khi bắt được chạm anh em bắt vào 6 bộ sau đây
Bộ 10= 010,060,151,565
Bộ 30 = 030,080,353,585
Bộ 12 = 121,171,262,676
Bộ 13 = 131,181,363,686
Bộ 14 = 141,191,464,696
Bộ 24 = 242,292,474,797
6 bộ này bình thường chạy khoảng 8 / 10 ngày
anh em sẽ lọc chạm với các bộ trên
ví dụ như hôm qua về bộ 10 kia 151 14_002
Nếu hàng ngày đánh 6 bộ này cũng có tiền vina trà đá đấy
trên là kinh nghiệm của mình anh em tham khảo và phát triển thêm nha

Công thức đánh đề 3
Em để ý tình hình đề đóm và thấy cái này nó cũng logic phết mọi người ạ.Thế này nhé:
Kết quả xổ số quay con đặc biệt có 5 chữ số.Lấy số đầu tiên của kết quả hôm thứ 2, cộng với cả số đầu tiên của kết quả hôm thứ 3, ra tổng.Chắc chắn trong cả tuần đó sẽ xuất hiện xổ số ra tổng mình vừa cộng được.Ví dụ:
Kết quả đặc biệt của xổ số hôm thứ 2, ngày 25/8/2008 là 55175
Kết quả đặc biệt của xổ số hôm thứ 3, ngày 26/8/2008 là 39515
Lấy số đầu tiên của hôm thứ 2 là số 5 , cộng với cả số đầu tiên của hôm thứ 3 là số 3, cộng vào thành tổng là 8.Trong cả tuần đó sẽ xuất hiện con số 8.Đó là hôm chủ nhật, ngày 31/8/2008 đề ra 83Chỉ cần đánh đầu đít 8 là được ăn to.Em cũng đã đánh thử và ăn được gần 1T đó.Cách này phải theo dõi cả tuần, thấy con số đó cả tuần ko về thì cứ hùn tiền đánh hôm cuối tuần, là hôm chủ nhật cho em.Mất bao nhiêu em chịu

Công thức đánh đề 4
Sau bao nhiêu ngày miệt mài nghiên cứu tôi đã thành công với một phường pháp tưởng như khó mà rất dễ trong cách đánh lô đề để không thua:
- Cách này rất đơn giản: Áp dụng phương pháp đánh gấp thếp nhưng có khoa học.
* Đầu tiên hãy chuẩn bị số tiền làm vốn: khoảng 30tr
Bắt đầu đánh một con lô từ ngày thứ nhất với 100 nghìn --->> tương đương 5 điểm. Cứ như thế đánh gấp 2 lần vào ngày tiếp theo.
Nhưng quan trọng là đánh con gì và đánh như thế nào để thắng? Ở đầy tôi xin được chỉ ra một quy luật mà tôi đã nghiên cứu được sau 10 năm áp dụng: Đánh lô rơi (tức là hôm trước đề về con gì thì hôm sau đánh lô con đó): Theo thống kê của tôi xác suất để trúng con lô rơi là khoảng 3-5 ngày là nó về một lần (chưa kể có những lần nó về liên tục 3-4 ngày liền)
Nếu theo công thức đánh gấp thếp thì nều bạn đầu tư vào khoảng 30tr là đủ để đánh rồi. Không tin có thể kiểm chứng bằng cách xem kết quả xổ số xem tôi nói có đúng không? theo thống kế và nghiên cứu của tôi 10 năm nay cho thấy rằng, xác suất để con lô rơi về rất cao: Chỉ khoảng 3-5 ngày, cá biệt có thời kỳ đen lắm thì cũng khoảng 7 ngày là cùng. Tôi xin lấy ví dụ để CM rằng nếu bạn đánh như vậy bạn sẽ không thua:
Giả sử bạn đánh kiên trì theo con lô rơi trong vòng 7 ngày nó mới ra: bắt đầu bằng 100nghìn
- 100 + 200 + 400 + 800 + 1.600 + 3.200 = 6.300 - >> tương đương số tiền bạn đánh trong 7 ngày
- Giả sử ngày thứ 7 bạn trúng: 3.200 = 160 điểm x 70 = 11.200 nghìn - trừ đi 6.300 gốc bạn vẫn có lãi to.
Lưu ý: PP này chỉ có hiệu quả khi bạn phải đánh đúng công thức (phải kiên trì), không được thay đổi bằng cách đánh con khác ngoài lô rơi (nếu gặp cầu đen bạn sẽ chết không có chỗ chôn đâu) (công thức đánh gấp thếp theo hình thức bàn cờ 64 ô và 1 hạt thóc chắc ai cũng hiểu - chết rất nhanh)
Tôi đảm bảo rằng xác suất thắng là 100%. Hình thức này nếu áp dụng cho người nhiều tiền sẽ không phù hợp bởi vì có nhiều tiền rồi đánh kiểu này sẽ rất khó chịu vì phải đợi chờ...
Tôi chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm này để dành cho những anh em nào ham mê cờ bạc mà muốn gỡ lại thì hãy kiên trì áp dụng cách đánh của tôi thì sẽ đảm bảo 100% thắng.
* Ưu điểm của cách này là: không mất nhiều thời gian của bạn. Bạn chỉ cần soi xem hôm trước đề về con gì thì hôm nay đánh lô con đó theo công thức gấp thếp ( đảm bảo không quá 7 ngày sẽ ăn). Bạn có thể dành nhiều thời gian tập trung cho công việc khác của bạn như thế sẽ tránh được lo âu buồn phiền và mệt mỏi .... như thế công việc hàng ngày của bạn không bị ảnh hưởng ( nên nhớ trong cờ bạc nếu càng thua càng cay cú muốn gỡ thì càng chết sâu hơn...).
Không biết anh em có tin tôi không nhưng tôi đã áp dụng cách này trong suốt 5 năm học Đại học ở Hà Nội và trong suốt 4 năm học cuối tôi chưa phải xin tiền bố mẹ một lần nào (tin hay không tùy bạn).
Bản thân tôi cũng đã từng trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi trong nghiệp cờ bạc nên tôi thấu hiểu của những người chót đam mê cờ bạc. Tôi cũng đã thử bằng rất nhiều cách như: Đánh bạc (xóc đĩa, tổ tôm, chắn cạ, phỏm, cá độ bóng đá ... và cả lô đề nữa nhưng kết quả đều thua (trừ cách tôi đã nêu trên) .
Bây giờ tôi đã ra trường có vợ con và công ăn việc làm ổn định rồi. cờ bạc không còn ham mê như trước nữa. Nhưng khi vào Forum tôi đọc nhiều bài thấy rằng nhiều anh em ham mê cờ bạc cá độ quá mà phần lớn được thì ít, thua thì nhiều nên tôi muốn san sẻ chút kinh nghiệm với anh em

Kinh nghiệm đầy mình 10 năm của 1 dân anh chị mà tui sưu tầm!

Công thức đánh đề 5
Bài học lô, cách tính khá hay...

Hôm nay mở đầu bài lô học em xin cúng các bác 1 cách khá hay đó là cách nhẩm lô đề
Nhẩm lô đề ở nước ta ( 1 nước phương đông thương rất mê tín ) hay chia làm 2 cách đó là nhẩm
-kiểu 1 các nước phương đông (bói Kiều,bói quẻ,bói tướng vận.... )=>các bô lão
-Kiểu phương tây(bói số học,bói theo ngày,bói tần suất.... )=> khá là mới mẻ và phù hợp với giới trẻ.
Bây giờ xin trình bày 1 cách khá là thịnh trong 4rum của chúng ta đó là bắt lô theo ngày(số học)
bắt theo ngày chia làm 2 cách ( rất hay ăn trong mấy ngày gần đây ) :
-VD : ngày hôm nay theo lịch dương là ngày 21 ==> lô về (21)2,20,22...Và 1 cách nữa đó là bắt theo ngày âm
-Theo quanb niệm xưa kia ta có 10 can Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý được sắp xếp như sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
và có 12 con giáp là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi được xếp số như trên
Như vậy ta có : ngày giáp ngọ ta đựoc số (17)1,16,18 . Ghi chú:những ngày có 3 chữ số như Ất hợi ta được sồ 212 thì ta lấy số đầu và cuối thôi tức là ==> (22),21,23
1 cách bắt theo ngày nữa của V3
ví dụ
ngày mùng 1 sẽ đánh 01 và 51 ( 5 là bóng của 0)
Ngày mùng 2 sẽ đánh 02 và 52
Tương tự cách tính như vậy cho các ngày khác , cách này có giai đoạn đạt phong độ rất cao và ổn định
thêm 1 cách nữa nhé
Có một vài kiểu soi đề bro tham khảo:
1. Cầu giải 5 tui thường oánh, cầu này khá thường xuyên chỉ nghỉ 1 hoặc 2 hôm là lại chạy:
LOẠI VÉ 5000 Đ KÝ HIỆU:
Mở thưởng ngày thứ bảy 08/09/2007
51364
Giải nhất
97813
Giải nhì
01675 41262
Giải ba
84190 46183 78344
09054 13424 54063
Giải tư
2416 8308
1540 1138
Giải năm
592 or 0 0045 8865 >>> bắt 2 số cuối của giải 5 thứ nhất
6300 1113 5537
Giải sáu
069 065 007
Giải bảy
18 73 83 54
2. Cầu giải 7 không chạy thường xuyên nhưng đã chạy thì chạy tương đối đều:
LOẠI VÉ 5000 Đ KÝ HIỆU:
Mở thưởng ngày thứ bảy 08/09/2007
51364
Giải nhất
97813
Giải nhì
01675 41262
Giải ba
84190 46183 78344
09054 13424 54063
Giải tư
2416 8308
1540 1138
Giải năm
592 or 0 0045 8865
6300 1113 5537
Giải sáu
069 065 007
Giải bảy
18 73 83 5 hoặc 4 >>> bắt 2 số cuối của giải 7 con cuối cùng
3. Soi bảng đề (bảng theo tuần): Tổng CN, đít thứ sáu (tuần n) ghép thành dây oánh từ thứ 2 đến hết tuần tuần n+1. Cầu này chạy khá đều cứ ăn khoảng 3->4 tuần thì nghỉ 1->2 tuần:
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
09 58 82 14 82(đ2) 59 24(t6)
71 60 56 93 17(đ7) 86 36(t9)
(day12)
86 55 79
(day24)
4. Soi bảng đề tuần: Lấy số hàng chục con đề ngày thứ 5 của tuần n trừ đi 1 và lấy làm đít để oánh từ thứ 6 tuần n đến hết thứ 6 tuần n+1. Cầu này 10 tuần thì ăn 7-->8 tuần:
T5 T7
5(-1=4)4 64(đ4)
5. Soi bảng đề tuần ngày thứ 4:Lấy 2 chữ số hàng nghìn và hàng trăm ghép dây oánh từ thứ 5 đến hết CN. Cầu này cũng chạy khá thường xuyên; tuần ăn, tuần nghỉ (cầu này tui rất hay oánh vì có 8 con và chỉ nuôi trong 4 ngày):
T4 T7
55482 59(dây04)

Công thức đánh đề 6Giới thiệu chung về ngôn ngữ Cầu và Soi Cầu
1, Khái niệm chung về Cầu.
Cầu là các cặp số được ghép từ dãy số từ 0,1,2,3…….9, theo một quy luật định sẵn trong các kết quả xổ số ra trước đó.
2, Cách thức ghép các cặp số để tạo cầu
a,Cầu Miền Bắc:
Với Cầu miền Bắc cách tạo Cầu dựa theo các con số trong kết quả xổ số miền bắc mở thưởng các ngày hôm trước, các con số của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 có thể ghép lại với nhau và tạo thành Cầu (xem chi tiết trong các trang web như: soicau.com, ket qua 365.com).
Tất cả các quy luật ghép tạo cầu đều do người chơi tự đặt ra và theo dõi độ chính xác của nó ở ngày mở thưởng tiếp theo.
b, Cầu Miền Nam
Cách tạo và ghép cầu miền Nam cũng tương tự miền Bắc, nhưng do ngôn ngữ giữa hai miền nên nó có một chút khác.
Người miền Nàm hay ghép Cầu cùng với các từ là Tai và Siu.
- Tài ở đây là những con xố lớn hơn 50
- Siu ở đây là những con xố nhỏ hơn 50
3, Khái niệm về Xiên
Xiên là các cặp số ghép lại với nhau tạo thành các cặp xiên( vi dụ như: 20-12, 20-12-14, 20-12-44-34)
Các cặp xiên cũng có thể được tạo ra từ các cặp cầu ở trên.
Có 3 loại xiên
- Xiên đôi được tao thành từ 2 cặp số: vi dụ 20-12
- Xiên ba được tao thành từ 3 cặp số: vi dụ 20-12-14
- Xiên bốn được tao thành từ 4 cặp số: vi dụ 20-12-14-33
Độ khó trúng của các cặp xiên tăng lên từ 2 đến 4 và nó cũng tỉ lệ nghich với giải thưởng mà người chơi được hưởng.
4, Lô tô
a, Lô tô 2 số(hay goi la 2 càng) : là cặp số ứng với 2 số cuối của giải đặc biệt .
b, Lô tô 3 số(hay còn goi la 3 càng) : là 3 số ứng với 3 số cuối của giải đặc biệt.
c, Lô tô 4 số(hay còn goi la 4 càng) : là 4 số ứng với 4 số cuối của giải đặc biệt .
5, Một số kinh nghiệm đúc kết của dân chơi xổ số nhiều năm liền áp dụng để trợ giúp cho khách chơi 2 số cuối của giải đặc biệt.
a, Kinh nghiêm chơi kép (hai số cuối của giải đặc biệt giống nhau)
Để chơi được kép người chơi phải biết và phán đoán được khi nào có dấu hiệu báo sắp xuất hiện kép.
Dấu hiệu báo sắp xuất hiện kép là khi ở giải đặc biệt xuất hiện hai số đầu của giải giống nhau và nó có thể xuất hiện trong hai hoặc ba ngày liên tục.
Khi đó người chơi nên để ý và có thể chơi được kép một cách chính xác.
Tuy nhiên quy luật nay không phải lúc nào cung đúng nhưng nó vẫn được dùng vì độ chính xác cao mà người chơi chấp nhận được.
b, Kinh nghiệm chơi đầu 0 và đuôi 0
Để chơi đầu 0 hoặc đuôi 0 một cách chính xác người chơi cũng phải theo dõi các số xuất hiện trong giải đặc biệt.
Khi ở giai đặc biệt xuất hiện số 0 lằm chính giữa (vi dụ : 14056). Thì đây chính là dấu hiệu báo đầu 0 hoặc đuôi 0 sắp ra.
Dấu hiêu nay có độ chính xác cao hơn nhiều so với kép.
c, Kinh nghiệm theo dõi sự xuất hiện các con số qua các con Giáp trong từng tuần, tháng ,năm đôi khi còn căn cứ vào thống kê của nhiều năm để người chơi đi đến quyết định chơi con số nao.
Theo ngẫu nhiên nhiều khi sẩy ra các trường hợp trùng lặp các con số vào đúng ngày có con Giáp tương ứng của lần ra trước.
d, Kinh nghiệm theo dõi và chơi theo Tổng
Chơi theo Tổng la cách tính theo thống kê và kinh nghiệm đối với 2 số cuối của giải đặc biệt.
e, Một số kinh nghiệm chơi 2 số cuối giải đặc biệt khác.
Có 1 cách khá hay đó là cách nhẩm lô đề
Nhẩm lô đề ở nước ta ( 1 nước phương đông thương rất mê tín ) hay chia làm 2 cách đó là nhẩm
-kiểu 1 các nước phương đông (bói Kiều,bói quẻ,bói tướng vận.... )=>các bô lão
-Kiểu phương tây(bói số học,bói theo ngày,bói tần suất.... )=> khá là mới mẻ và phù hợp với giới trẻ.
Bây giờ xin trình bày 1 cách khá là thịnh trong 4rum của chúng ta đó là bắt lô theo ngày(số học)
bắt theo ngày chia làm 2 cách ( rất hay ăn trong mấy ngày gần đây ) :
-VD : ngày hôm nay theo lịch dương là ngày 21 ==> lô về (21)2,20,22...Và 1 cách nữa đó là bắt theo ngày âm
-Theo quanb niệm xưa kia ta có 10 can Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý được sắp xếp như sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
và có 12 con giáp là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi được xếp số như trên
Như vậy ta có : ngày giáp ngọ ta đựoc số (17)1,16,18 . Ghi chú:những ngày có 3 chữ số như Ất hợi ta được sồ 212 thì ta lấy số đầu và cuối thôi tức là ==> (22),21,23
1 cách bắt theo ngày nữa của V3
ví dụ
ngày mùng 1 sẽ đánh 01 và 51 ( 5 là bóng của 0)
Ngày mùng 2 sẽ đánh 02 và 52
Tương tự cách tính như vậy cho các ngày khác , cách này có giai đoạn đạt phong độ rất cao và ổn định
thêm 1 cách nữa nhé
Có một vài kiểu soi đề bro tham khảo:
1. Cầu giải 5 tui thường oánh, cầu này khá thường xuyên chỉ nghỉ 1 hoặc 2 hôm là lại chạy:
LOẠI VÉ 5000 Đ KÝ HIỆU:
Mở thưởng ngày thứ bảy 08/09/2007
51364
Giải nhất
97813
Giải nhì
01675 41262
Giải ba
84190 46183 78344
09054 13424 54063
Giải tư
2416 8308
1540 1138
Giải năm
592 or 0 0045 8865 >>> bắt 2 số cuối của giải 5 thứ nhất
6300 1113 5537
Giải sáu
069 065 007
Giải bảy
18 73 83 54
2. Cầu giải 7 không chạy thường xuyên nhưng đã chạy thì chạy tương đối đều:
LOẠI VÉ 5000 Đ KÝ HIỆU:
Mở thưởng ngày thứ bảy 08/09/2007
51364
Giải nhất
97813
Giải nhì
01675 41262
Giải ba
84190 46183 78344
09054 13424 54063
Giải tư
2416 8308
1540 1138
Giải năm
592 or 0 0045 8865
6300 1113 5537
Giải sáu
069 065 007
Giải bảy
18 73 83 5 hoặc 4 >>> bắt 2 số cuối của giải 7 con cuối cùng
3. Soi bảng đề (bảng theo tuần): Tổng CN, đít thứ sáu (tuần n) ghép thành dây oánh từ thứ 2 đến hết tuần tuần n+1. Cầu này chạy khá đều cứ ăn khoảng 3->4 tuần thì nghỉ 1->2 tuần:
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
09 58 82 14 82(đ2) 59 24(t6)
71 60 56 93 17(đ7) 86 36(t9)
(day12)
86 55 79
(day24)
4. Soi bảng đề tuần: Lấy số hàng chục con đề ngày thứ 5 của tuần n trừ đi 1 và lấy làm đít để oánh từ thứ 6 tuần n đến hết thứ 6 tuần n+1. Cầu này 10 tuần thì ăn 7-->8 tuần:
T5 T7
5(-1=4)4 64(đ4)
5. Soi bảng đề tuần ngày thứ 4:Lấy 2 chữ số hàng nghìn và hàng trăm ghép dây oánh từ thứ 5 đến hết CN. Cầu này cũng chạy khá thường xuyên; tuần ăn, tuần nghỉ (cầu này tui rất hay oánh vì có 8 con và chỉ nuôi trong 4 ngày):
T4 T7
55482 59(dây04)
Phương pháp đánh đề dàn trong tuần
1. Tổng thiếu: thống kê những tổng đã ra của tuần trước đó
VD: tuần từ ngày 7 đến ngày 13 ta có các tổng đã xuất hiện là 3 7 0 4 4 2 5 các tổng chưa xuất hiện là 1 6 8 9, Ghép các số trong những tổng chưa xuất hiện như sau:
161 181 191 686 696 898<== ta có 12 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là CN đề về 18
Tuần từ 14 -> 20 các tổng đã xuất hiện là: 2 6 1 0 2 0 9, các tổng chưa xuất hiện là 3 4 5 7 8, Cũng ghép như trên
343 353 373 383
454 474 484 575 585<= 18 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là T3 đề về 58
2. Loại trừ T2 và T3
VD: đề tuần từ 14->20 ta có KQ của T2 và T3 là 11 và 06, như vậy là còn lại 2 3 4 5 7 8 9 ghép vào như sau
232 242 252 272 282 292
343 353 373 383 393
454 474 484 494
575 585 595
787 797 898
như vậy KQ trong tuần đó có 83 48 và 28
Bản thân tôi cũng đã từng nếm đủ biết bao chua cay đắng ngọt của mùi vị cờ bạc. thấy cũng có nhiều anh em trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Tôi xin mạnh dạn bày tỏ một chút kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những anh em cùng cảnh ngộ: Cờ bạc!
Sau khoảng 15 năm đồng hành cùng Lô đề, chắn, phỏm, bóng đá . . . . tôi nhận thấy rằng:
Trong tất cả các hình thức cờ bạc nói trên kết cục đều dẫn đến một con đường: Thua sạch bách (tiền, tình, nhà cửa, người thân, công việc...) đều mất hết.
Nhưng Bác Hồ ta có câu dạy rằng: Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều!!!
Sau bao nhiêu ngày miệt mài nghiên cứu tôi đã thành công với một phường pháp tưởng như khó mà rất dễ trong cách đánh lô đề để không thua:
- Cách này rất đơn giản: Áp dụng phương pháp đánh gấp thếp nhưng có khoa học.
* Đầu tiên hãy chuẩn bị số tiền làm vốn: khoảng 30tr
Bắt đầu đánh một con lô từ ngày thứ nhất với 100 nghìn --->> tương đương 5 điểm. Cứ như thế đánh gấp 2 lần vào ngày tiếp theo.
Nhưng quan trọng là đánh con gì và đánh như thế nào để thắng? Ở đầy tôi xin được chỉ ra một quy luật mà tôi đã nghiên cứu được sau 10 năm áp dụng: Đánh lô rơi (tức là hôm trước đề về con gì thì hôm sau đánh lô con đó): Theo thống kê của tôi xác suất để trúng con lô rơi là khoảng 3-5 ngày là nó về một lần (chưa kể có những lần nó về liên tục 3-4 ngày liền)
Nếu theo công thức đánh gấp thếp thì nều bạn đầu tư vào khoảng 30tr là đủ để đánh rồi. Không tin có thể kiểm chứng bằng cách xem kết quả xổ số xem tôi nói có đúng không? theo thống kế và nghiên cứu của tôi 10 năm nay cho thấy rằng, xác suất để con lô rơi về rất cao: Chỉ khoảng 3-5 ngày, cá biệt có thời kỳ đen lắm thì cũng khoảng 7 ngày là cùng. Tôi xin lấy ví dụ để CM rằng nếu bạn đánh như vậy bạn sẽ không thua:
Giả sử bạn đánh kiên trì theo con lô rơi trong vòng 7 ngày nó mới ra: bắt đầu bằng 100nghìn
- 100 + 200 + 400 + 800 + 1.600 + 3.200 = 6.300 - >> tương đương số tiền bạn đánh trong 7 ngày
- Giả sử ngày thứ 7 bạn trúng: 3.200 = 160 điểm x 70 = 11.200 nghìn - trừ đi 6.300 gốc bạn vẫn có lãi to.
Lưu ý: PP này chỉ có hiệu quả khi bạn phải đánh đúng công thức (phải kiên trì), không được thay đổi bằng cách đánh con khác ngoài lô rơi (nếu gặp cầu đen bạn sẽ chết không có chỗ chôn đâu) (công thức đánh gấp thếp theo hình thức bàn cờ 64 ô và 1 hạt thóc chắc ai cũng hiểu - chết rất nhanh)
Tôi đảm bảo rằng xác suất thắng là 100%. Hình thức này nếu áp dụng cho người nhiều tiền sẽ không phù hợp bởi vì có nhiều tiền rồi đánh kiểu này sẽ rất khó chịu vì phải đợi chờ...
Tôi chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm này để dành cho những anh em nào ham mê cờ bạc mà muốn gỡ lại thì hãy kiên trì áp dụng cách đánh của tôi thì sẽ đảm bảo 100% thắng.
* Ưu điểm của cách này là: không mất nhiều thời gian của bạn. Bạn chỉ cần soi xem hôm trước đề về con gì thì hôm nay đánh lô con đó theo công thức gấp thếp ( đảm bảo không quá 7 ngày sẽ ăn). Bạn có thể dành nhiều thời gian tập trung cho công việc khác của bạn như thế sẽ tránh được lo âu buồn phiền và mệt mỏi .... như thế công việc hàng ngày của bạn không bị ảnh hưởng ( nên nhớ trong cờ bạc nếu càng thua càng cay cú muốn gỡ thì càng chết sâu hơn...).
Không biết anh em có tin tôi không nhưng tôi đã áp dụng cách này trong suốt 5 năm học Đại học ở Hà Nội và trong suốt 4 năm học cuối tôi chưa phải xin tiền bố mẹ một lần nào (tin hay không tùy bạn).
Bản thân tôi cũng đã từng trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi trong nghiệp cờ bạc nên tôi thấu hiểu của những người chót đam mê cờ bạc. Tôi cũng đã thử bằng rất nhiều cách như: Đánh bạc (xóc đĩa, tổ tôm, chắn cạ, phỏm, cá độ bóng đá ... và cả lô đề nữa nhưng kết quả đều thua (trừ cách tôi đã nêu trên) .
Bây giờ tôi đã ra trường có vợ con và công ăn việc làm ổn định rồi. cờ bạc không còn ham mê như trước nữa. Nhưng khi vào Forum tôi đọc nhiều bài thấy rằng nhiều anh em ham mê cờ bạc cá độ quá mà phần lớn được thì ít, thua thì nhiều nên tôi muốn san sẻ chút kinh nghiệm với anh em. hãy tin tôi

Công thức đánh đề 7
Phương pháp đánh đề dàn trong tuần
1. Tổng thiếu: thống kê những tổng đã ra của tuần trước đó
VD: tuần từ ngày 7 đến ngày 13 ta có các tổng đã xuất hiện là 3 7 0 4 4 2 5 các tổng chưa xuất hiện là 1 6 8 9, Ghép các số trong những tổng chưa xuất hiện như sau:
161 181 191 686 696 898<== ta có 12 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là CN đề về 18
Tuần từ 14 -> 20 các tổng đã xuất hiện là: 2 6 1 0 2 0 9, các tổng chưa xuất hiện là 3 4 5 7 8, Cũng ghép như trên
343 353 373 383
454 474 484 575 585<= 18 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là T3 đề về 58
2. Loại trừ T2 và T3
VD: đề tuần từ 14->20 ta có KQ của T2 và T3 là 11 và 06, như vậy là còn lại 2 3 4 5 7 8 9 ghép vào như sau
232 242 252 272 282 292
343 353 373 383 393
454 474 484 494
575 585 595
787 797 898
như vậy KQ trong tuần đó có 83 48 và 28
Cách đánh lô của Ongta
Anh em thân mến, Số là dính tới thống kê.Nguyên tắc của mọi trò chơi dính đến SỐ đều dựa vào các nguyên tắc sau:
1/ Mọi con số đều BÌNH ĐẲNG nghĩa là nó đều có cơ hội ra như nhau.
2/ Sau một time đủ dài tần số xuất hiện của mọi con số là xấp xỉ nhau.
3/ Lý thuyết là vậy but thực tế còn có những tác động bên ngoài khác làm sai lệch KQ như các trái banh không giống nhau tuyệt đối, hệ thống quay số có độ tin cậy tới mức nào...vì thế ta phải biết để tính các sai số .
4/ Trong mọi trò chơi dính đến số cách đánh dễ thành công nhất vẫn là theo nguyên tắc LẮC BẦU CUA.Nó rất đơn giản :
a/Chọn 1số và bet cho đến khi ra.
b/ Các lần bet sau phải tăng (gấp thếp) đủ lớn để khi số đó ra ta phải có lời.
Ưu điểm: ít suy nghĩ, dễ đánh, nếu thực hiện triệt để được thì sẽ KHÔNG THUA.
Các khuyết điểm: Lời ít, vốn lớn (vì thế không hấp dẫn).
Qua các nhận định trên tôi xin đưa ra một cách đánh có cải tiến để tăng tính hiệu quả:
CHỌN SỐ: dựa vào cac tiêu chuẩn sau:
a/ Chọn các số có tần suất về NHIỀU và ĐỀU ĐẶN.
b/ Chọn cac số có ngày NGHỈ gần = số ngày NGHỈ trong quá khứ ( PP mượn gió bẻ măng).
CÁCH BET:
a/ Lần đầu a$
b/ Lần 2: a$
c/ Lần 3: ax2$
d/ Lần 4: ax2x2&
e/ Lần 5: ax2x2x2$...
Nếu chưa ra phải xem lại. Nếu ra rồi chọn số lại và bet từ a$.
ÁP DỤNG THỬ PP NÀY: trong vòng 1 week xem sao ( có thể chơi ảo).
CHỌN SỐ:
Ta dựa vào các bảng thống kê: data 75 ngày gần nhất cho tới ngày 15/05/2008.
BẢNG 1: TOP CÁC SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT:
Số Tần số Ngày nghỉQuá khứ Ngày chưa ra Điểm
33 26 8 1 69.33
80 25 8 5 200
79 25 15 0 33.33
61 24 6 2 96
29 23 9 1 61.33
01 23 8 0 30.67
70 23 9 0 30.67
43 22 8 8 264
09 22 15 3 117.33
06 22 12 2 88
10 22 7 1 58.67
44 22 7 1 58.67
15 22 9 1 58.67
86 22 11 1 58.67
19 22 8 0 29.33
16 22 9 0 29.33
94 22 9 0 29.33
74 21 12 12 364
38 21 11 5 168
37 21 7 4 140
62 21 11 4 140
52 21 10 3 112
54 21 10 3 112
95 21 7 2 84
99 21 7 1 56
03 21 7 0 28
18 21 9 0 28
60 21 11 0 28
40 20 10 10 293.33
48 20 17 3 106.67
67 20 11 0 26.67
BẢNG 2: CÁC SỐ CÓ TIME “NGHỈ NGƠI” LÂU NHẤT:
ID Num_OK Max_Failed Blank Value
59 18 23 23 576
69 15 19 19 400
74 21 12 12 364
40 20 10 10 293.33
43 22 8 8 264
36 19 9 9 253.33
24 17 10 9 226.67
91 17 10 9 226.67
25 15 11 10 220
46 17 11 8 204
50 17 17 8 204
39 19 11 7 202.67
80 25 8 5 200
13 18 8 7 192
88 18 9 7 192
Theo dõi bảng ta thấy :
BẢNG 1 điểm cao có: 74, 40, 43,80
BẢNG 2 điểm cao có: 59, 69,74,40,43,36,24…
CHỌN LỰA:
59,69 điểm ở bảng 2 cao nhưng tần số xuất hiện không caoà ĐỢI RA RỒI ĐÁNH TIẾP.
Ta còn các số 74,40,43 và 80.
We chọn 1số và bet cho tới khi ra, tui nghĩ các số này sẽ ra thui.
CHÚC CÁC BẠN CHỌN ĐƯỢC SỐ THÍCH HỢP ĐỂ MAU RA NHẤT.
TA CŨNG CÓ THỂ WAIT 2 TRONG SỐ 4 CON RA TA SE BET 2 CON CÒN LẠI.
cầu 1: tổng chủ nhật cộng đuôi thứ sáu ghép thanh dây oánh cả tuần
chủ nhật tuần trước về 98(9+8=7)
thứ sáu tuần trước về 68 (đuôi thứ sáu 68)
ghép thành dây 78( 8 con 787_737_282_232)
cầu 2: lấy 2 số hàng nghìn và trăm ngày thứ 4 ghép thành dây 8 con oánh từ thứ 5 đến chủ nhật
thứ tư vừa rùi :06762
con 67 ghép thành dây oánh từ thứ 4 đến chủ nhật
chúc anh em thành công win win
tổng chủ nhật cộng đuôi thứ sáu ghép thanh dây oánh cả tuần
chủ nhật tuần trước về 64(6+4=0)
thứ sáu tuần trước về 16 (đuôi thứ sáu 16=6)
ghép thành dây 06( 8 con 060_565_515_010)
Đã về 56 -- Khá chuẩn phải không ah
I. Những bí kíp xoay chuyển thế trận:
Tại sao lại gọi thế? Vì bí kíp đơn giản nhưng nắm được thời cơ áp dụng thì chỉ từ vài đồng mà thu bộn tiền như các cụ nói " thả con xăn xắt bắt con cá rô" là vậy.
1, Cầu chạm số 1 không thể bỏ: cầu này ăn ổn định 9/10 tuần liền.
+ Con số giữa giải nhất ngày chủ nhật tuần thứ n đánh đến thứ 7 tuần n+1.
Ví dụ:
ngày CN-31/8 có giải nhất 97211 --> T3=25,T5=22
ngày CN-07/9 có giải nhất 39855 -->> T5=98, T6=84
ngày CN-14/9 có giải nhất 35501 -->> T6=54
2. Cầu chạm số 2:
Lấy tổng của đề ngày CN ghép với số đít của đề ngày thứ sáu (tuần n) thành bộ số oánh từ thứ 2 đến hết tuần tuần n+1. Cầu này chạy khá đều cứ ăn khoảng 3->4 tuần thì nghỉ 1->2 tuần:
Ví dụ nhá:
Thứ 6 ngày 29/8 có đề là 50
CN ngày 31/8 có đề là 38 = tổng 1 ==>> Bộ 01 -->>> Đề ngày 01/9 đã nổ 60.
Thứ 6 ngày 05/9 có đề là 78
CN ngày 07/9 có đề là 11 = tổng 2==>>Bộ 23 -->>> Đề ngày 15/9 đã nổ 32
Thứ 6 ngày 12/9 có đề là 84
CN ngày 14/9 có đề là 39 = tổng 12 ==>>Bộ 14, 24 -->>> Tuần này nghỉ
3, Cầu chạm số 3:
Lấy tổng giải ĐB ngày CN tuần n làm bộ đề đánh đến hết tuần đó.
Cầu này ăn 3-5 tuần rồi nghỉ 2-3 tuần rồi múc típ.
Cầu này rất dễ đánh, cứ oánh thẳng tổng của giải ĐB hoặc oánh bóng 1 số là đớp liền.
Ví dụ:
CN-31/8-giải ĐB: 50483 = tổng 20 ==> ngày 02/9 nổ 25
CN-07/9-giải ĐB: 25511 = tổng 14 ==> ngày 10/9 nổ 14
CN-14/9-giải ĐB: 07439 = tổng 23 ==> ngày 15/9 nổ 32
CN-21/9-giải ĐB: 63727 = tổng 25 ==> Chú ý có thể đề về 020, 252, 575
( Tuần từ 22/9 đến 28/9 có thể đề về 020, 252, 575 )
4, Cầu chạm số 4:
Lấy 2 số đầu tiên của giải nhất ngày thứ 2 tuần n làm bộ số đánh đến thứ 2 tuần n+1.
Cầu này ăn rất đều, cứ ăn 4-7 tuần thì nghỉ 1-2 tuần rồi ăn tiếp. Vì vậy khi thấy hiện tượng bắt cầu thì fang.
Ví dụ:
Thứ 2-01/9 có giải nhất 32203 --> lấy 32 làm bộ đề ==> 5/9 nổ 78
Thứ 2-08/9 có giải nhất 87873 --> lấy 78 làm bộ đề ==> 15/9 nổ 32
Thứ 2-15/9 có giải nhất 15381 --> lấy 15 làm bộ đề ==> 17/9 nổ 06, ngày 20/9 nổ 01
Thứ 2-22/9 có giải nhất 27444 --> lấy 27 làm bộ đề ==> Có thể đề về kép 22, 77, 272
( Tuần từ 23/9 đến 29/9 có thể đề về kép 22, 77, 272 - chú ý chú ý )
5, Phương pháp chạm giải 7:
Phương pháp này xác định giúp người chơi


Sưu Tầm