Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 16/05/2024

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 16/05/2024
Giải tám
43
Giải bảy
697
Giải sáu
6765
0332
1815
Giải năm
5810
Giải tư
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
Giải ba
86031
81420
Giải nhì
76557
Giải nhất
56131
Đặc Biệt
501116
16 11 10 15 20 20 31 31 32 43 57 60 69 65 87 85 92 97
Đầu đuôi
0:
1: 6 1 0 5
2: 0 0
3: 1 1 2
4: 3
5: 7
6: 0 9 5
7:
8: 7 5
9: 2 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 09/05/2024

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 09/05/2024
Giải tám
20
Giải bảy
719
Giải sáu
9433
6260
5552
Giải năm
8062
Giải tư
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
Giải ba
19429
44381
Giải nhì
33239
Giải nhất
02797
Đặc Biệt
440827
10 19 27 29 26 20 39 35 33 42 52 63 62 60 79 81 97 97
Đầu đuôi
0:
1: 0 9
2: 7 9 6 0
3: 9 5 3
4: 2
5: 2
6: 3 2 0
7: 9
8: 1
9: 7 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 02/05/2024

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 02/05/2024
Giải tám
51
Giải bảy
393
Giải sáu
5729
9652
7237
Giải năm
5892
Giải tư
32985
51259
18697
31083
47596
07555
28349
Giải ba
18247
11730
Giải nhì
93901
Giải nhất
20640
Đặc Biệt
922138
01 29 38 30 37 40 47 49 59 55 52 51 85 83 97 96 92 93
Đầu đuôi
0: 1
1:
2: 9
3: 8 0 7
4: 0 7 9
5: 9 5 2 1
6:
7:
8: 5 3
9: 7 6 2 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 25/04/2024

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 25/04/2024
Giải tám
02
Giải bảy
886
Giải sáu
5398
4559
8844
Giải năm
4937
Giải tư
77385
54841
86633
09711
18141
63604
95745
Giải ba
28735
86066
Giải nhì
24858
Giải nhất
85162
Đặc Biệt
825699
04 02 11 35 33 37 41 41 45 44 58 59 62 66 85 86 99 98
Đầu đuôi
0: 4 2
1: 1
2:
3: 5 3 7
4: 1 1 5 4
5: 8 9
6: 2 6
7:
8: 5 6
9: 9 8

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 18/04/2024

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 18/04/2024
Giải tám
31
Giải bảy
685
Giải sáu
0499
6833
8640
Giải năm
7496
Giải tư
02395
30117
08506
33472
19616
15467
36058
Giải ba
52305
69385
Giải nhì
17567
Giải nhất
84817
Đặc Biệt
659442
05 06 17 17 16 33 31 42 40 58 67 67 72 85 85 95 96 99
Đầu đuôi
0: 5 6
1: 7 7 6
2:
3: 3 1
4: 2 0
5: 8
6: 7 7
7: 2
8: 5 5
9: 5 6 9