THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 3
Đầu 2 6 Đuôi 2 4
Đầu 3 3 Đuôi 3 1
Đầu 4 1 Đuôi 4 3
Đầu 5 2 Đuôi 5 4
Đầu 6 4 Đuôi 6 5
Đầu 7 4 Đuôi 7 4
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 5 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 0
Tổng 1 2 05/05/2024
Tổng 2 2 03/05/2024
Tổng 3 3 11/05/2024
Tổng 4 5 18/05/2024
Tổng 5 5 19/05/2024
Tổng 6 3 30/04/2024
Tổng 7 5 16/05/2024
Tổng 8 4 15/05/2024
Tổng 9 2 10/05/2024

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (22)18/05/2024
Tổng chẵn lẻ 8 (05)12/05/2024
Tổng lẻ lẻ 9 (78)19/05/2024
Tổng lẻ chẵn 9 (78)19/05/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.